Educational activities

Pre-primary education

English and Sport Pre-School Academy Raketka follows the State Educational Program ISCED 0 and alternative projects.

Education models

English and Sport Pre-School Academy Raketka works with program Step by step.

STEP BY STEP

We work at activity centres such as

 • Art Centre
 • Language Literacy Centre
 • Centre of Mathematical Ideas and Puzzles
 • Science Centre
 • Sand and Water Centre
 • Drama Centre
 • Constructive Centre
 • Centre of Cooking
 • Outdoor Activities
 • Music Centre
 • Exercise Centre

Cooperation with child psychologist, special education teacher and speech therapist

Development of musicality-music education

Music is in pre-school age is considered to be a form of art that has a direct impact on the development not only of musicality, but also on emotional and cognitive development. The elementary musical skills awaken the relationship to art and cultural values at all. We also work with easy-to-operate musical instruments of the Orff´s instrument collection.

vpravo

Working with LEGO

Dacta LEGO Dacta as an educational tool which supports the natural activation throughout favourite toys (teaching aids), which creates a space for experimental and playful way of cognition.

The following activities are under way

 • Dancing with dance instructor
 • Creative workshops
 • Music education
 • Hocus Lotus English language learning

In case of interest, we carry out the following activities, which are based on the comprehensive development of child´s personality in Nursery School Raketka

 • Swimming training / pre-scheduled May / June 2016 /
 • Roller skating
 • Hippotherapy

Vypracované sú mesačné plány s diferenciáciou na týždenné, pre jednotlivé
skupiny detí.

Naše vypracované pedagogické plány rešpektujú mentálnu úroveň každého dieťaťa a jeho pracovné
tempo. Týmto prístupom sa zvyšuje spolupráca a dynamika v skupine, kedy má
každé dieťa svoje miesto pri každej činnosti.
Jednotlivé témy na seba nadväzujú takým spôsobom, aby sa znalosti vrstvili do
celku, ktorý dáva zmysel a vytvára skúsenosti a informácie využiteľné do
budúcnosti.
ABY BOLA MATEMATIKA ZDROJOM RADOSTI
Počúvať, vidieť, použiť, rozprávať, mať radosť.....
Priestor, čas, svet okolo nás...
Pojmy, schémy, orientácia ,čísla....
 
Radosť, túžba po poznaní , aj takáto môže byť „matematika“, lebo –
matematika nie je len o číslach.
....aby prišiel čas, kedy budú pochopené spojitosti na ďalšie vedomosti ....
 
ABY SME CHÁPALI PREČO? AKO? NA ČO? ODKIAĽ ? KAM?
 
My, zvieratá, rastliny, vesmír, všetci a všetko okolo nás.....
Zvedavosť, hravosť, chuť po poznaní a spoznaní.....
Praktické skúsenosti, spoznávanie vzájomných súvislostí a vedieť si ich sám
zdôvodniť, aj takáto môže byť oblasť v detskom poznaní s názvom SCIENCE.....

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.” Tak znie názov knihy od Roberta Fulghuma.
Dieťa je úžasná bytosť, ktorá práve v predškolskom veku dokáže prijímať najviac informácií a vedomostí, ktoré prispievajú k formovaniu ich osobnosti. Vštepujeme základy, s ktorými budú prichádzať do škôl a ďalej sa formovať.
Jedným z týchto základov je aj komunikácia v anglickom jazyku.
Mnoho ľudí má problém premieňať teoretické poznatky na praktické a to platí aj pri komunikácii v cudzom jazyku. Každodenná komunikácia v anglickom jazyku prospeje k prekonaniu bariér v budúcnosti a strachu z praktického využívania iného jazyka. Práve preto je výučba cudzieho jazyka v tomto veku tak dôležitá.     Pod textom úvodným textom na stránke Espa Academy Bratislava, ktorý začína...“História Raketky“....je tam preklik „Viac“, ten prosím presmerovať na „Vzdelávacie aktivity“ Do sekcie Vzdelávacie aktivity prosím doplniť test ako jednu zo zarážok hneď od vrchu v časti: Súčasné aktivity:

 • Espa Academy Vzdelávací koncept a program
 • Športovo-tenisová príprava