English and Sport Pre-school Academy

Našou víziou je vytvárať kvalitné vzdelávanie pre 21.storočie a vytvárať kvalitné, harmonické prostredie, ktoré umožní deťom rásť, rozvíjať sa a napredovať, získavať návyky a zručnosti, spoznávať svet okolo seba. Rozvíjať ich ako samostatné osobnosti i učiť spolupráci, tímovosti, a férovému správaniu, rozvíjať sociálnu komunikáciu. Nosným pilierom toho, že dosahujeme vysokú kvalitu vo vzdelávaní a výchovno-pedagogickom poradenstve či korekcii reči je profesionálny pedagogický tím, zložený z odborníkov v rámci jednotlivých pedagogických smerov.

Pretože na vzdelaní záleží

Rýchly kontakt BRATISLAVA

English and Sport PRE-SCHOOL ACADEMY Raketka

Národné tenisové centrum
Príkopova 6
831 03 Bratislava

mobil phone: +421 919 261 007
e-mail: cuzy@espa-academy.sk

Rýchly kontakt NITRA

Bilingválna škôlka - Cherries Nitra

Fraňa Mojtu 32
949 01 Nitra

mobil phone: +421 915 360 102
e-mail: pacalajova@espa-academy.sk