Bilingválna škôlka Cherries - Nitra

História Raketky sa píše už od roku 1995, kedy na Slovensku vznikla ako 1.súkromná škôlka, v tom čase s názvom "Twistík". V roku 2004 sa škôlka presťahovala do priestorov Národného tenisového centra a na základe upriamenia pozornosti na športové aktivity sa názov premenoval na "Raketka". Od leta 2017 škôlka na základe celkovej revitalizácie a dosiahnutia vysokej kvality a úrovne vo vzdelávaní vytvorila unikátny koncept English and Sport Pre-school Academy. Akadémia sa na základe vysokej kvality rozhodla otvoriť od septembra 2018 svoje brány aj v meste Nitra a priniesť kvalitu vzdelávania pre 21.storočie aj do ďaľšieho regiónu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitajte u nás :)

Cieľom English and Sport Pre-school Academy je vytváranie bilingválneho harmonického prostredia s rešpektujúcim prístupom, dôrazom na edukáciu, pestrou paletou aktivít, individuálnym prístupom, zameraním na pozitívnu psychológiu, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu pedagógov a logopéda, vedenie k zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravých stravovacích návykov a športových aktivít.

English and Sport Pre-school Academy sa venuje vzdelávaniu detí vo veku od 2,5 - 6 rokov vrátane,  Predškolskej prípravy do školy pod supervíziou špeciálnych pedagógov, logopéda a psychológa. 

English and Sport Pre-school Academy je otvorená celoročne.

pretože kvalitné vzdelávanie začína už v predškolskom veku

Prečo Bilingválna škôlka Cherries ?

anglický jazyk anglický
jazyk
športová príprava športová
príprava
kreatívne činnosti, tvorivé dielničky kreatívne činnosti,
tvorivé dielničky
pestrá paleta edukačných činností pestrá paleta
edukačných činností
profesionálny a  individuálny prístup pedagógov profesionálny a
individuálny prístup
pedagógov
rešpektujúci  prístup rešpektujúci
prístup
moderné pedagogické metódy moderné pedagogické
metódy
pedagogická diagnostika pokrokov a potrieb dieťatka pedagogická diagnostika
pokrokov a potrieb
dieťatka
denne čestvé ovocie a zelenina denne čestvé
ovocie a zelenina
kvalitné zariadenie, didaktický materiál a didaktické hračky kvalitné zariadenie,
didaktický materiál a
didaktické hračky
canisterapia canisterapia
možnosť korčuľovania na hokejovom štadióne HC Nitra možnosť korčuľovania na
hokejovom štadióne
HC Nitra
screening logopéda, špeciálneho pedagóga a psychológa screening logopéda,
špeciálneho pedagóga
a psychológa
konzultácia a poradenstvo pre rodičov konzultácia
a poradenstvo
pre rodičov
dôraz na silné stránky osobnosti dieťatka dôraz na silné stránky
osobnosti dieťatka
Spolupráca s rodičmi Spolupráca s rodičmi

A ako to u nás vyzerá?

English and Sport Pre-school Academy "Cherries" sa nachádza v priestoroch krásnej poschodovej historickej vily, blízko nitrianskej pešej zóny v centre mesta. 

Rozsiahle priestory Predškolskej akadémie dávajú možnosť pracovať s detičkami v tematických miestnostiach a taktiež zároveň umožňujú rozdelenie priestoru na niekoľko samostatných vzdelávacích častí, čo je dôležité najmä pre rozdelenie detičiek do vekových skupín pri edukačných aktivitách a krúžkových činnostiach.

Chcete prihlásiť svoje dieťatko? Kontaktujte nás

Do škôlky Cherries je možné prihlásiť dieťatko v prípade voľného miesta kedykoľvek v priebehu roka.

Prejsť na KONTAKTNÝ FORMULÁR