Denný program

 • Príchod detí - individuálne rozvojové aktivity

  7:30-8:30
 • Program rannej stimulácie / stimulačný kruh

  8:30-9:00
 • Raňajky / desiata
  9:00-9:15
 • I. blok bilingválnych vzdelávacích  aktivít
  9:30-10:15
 • Ovocné osvieženie
  10:15-10:30
 • II. blok bilingválnych vzdelávacích aktivít / pobyt vonku
  10:30-12:00
 • Obed
  12:00
 • Hygiena a čistenie zúbkov
  12:30-12:45
 • Príprava na spánok
  12:45-13:00
 • Popoľudňajší oddych
  13:00-14:30
 • Olovrant
  14:30-14:45
 • Pobyt v exteriéri, alebo interiéri. Edukačné bilingválne aktivity, kreatívne centrum, hry .
  15:00-17:00