Denný program

 • Ranné centrá činností s pripravenými rozvojovými aktivitami

  7:30
 • Ranné cvičenie /podľa metodického plánu na daný týždeň s prvkami strečingu, zumba, aerobik, body work, prevencia pre ploché nôžky..../

  8:30
 • Hygiena
  8:50
 • Raňajky/Desiata

  9:00
 • Ranný kruh a blok edukačných bilingválnych aktivít
  9:15
 • Ovocné osvieženie
  10:15
 • Native English: Fairytale
  10:25
 • Hygiena
  10:35
 • Pobyt vonku
  10:40
 • Hygiena
  11:50
 • Obed
  12:00
 • Hygiena a čistenie zúbkov
  12:30
 • Rozprávočka SJ/AJ/relaxačná hudba a popoludňajší oddych alebo kľudné aktivity pre väčšie detičky, ktoré už nespinkajú/Predškolská príprava s Predškolákmi
  12:45
 • Hygiena
  14:30
 • Olovrant
  14:40
 • Edukačné bilingválne aktivity, kreatívne centrum, didaktické hračky/pobyt vonku
  15:00