Prihlásenie pre rodičov

Ďakujeme za Váš čas, pri prihlásení sa do predškolského zariadenia Cherries.

Po odoslaní údajov, podpísaní prihlášky a zadania termínu nástupu dieťaťa , treba uhradiť registračnýpoplatok 100 €

Registračný poplatok bude po nástupe dieťaťa odpočítaný od prvého mesačného poplatku.

V  prípade nenastúpenia dieťaťa v dohodnutom termíne, sa registračný poplatok nevracia.

Po odoslaní údajov, Vás budeme kontaktovať.

Údaje o dieťati


Údaje o rodičoch

Matka

Otec