Anglický jazyk

Vytváraním bilingválneho prostredia si deti prirodzenou formou osvojujú anglický jazyk a postupne prechádzajú k jeho používaniu aj pri vzájomnej komunikácii.

Formy vzdelávania

V anglicko-športovej predškolskej akadémii Raketka pracujeme aj s Oxfordským formátom "Cookie and Friends", "Playtime", "Show and tell" a taktiež u detí veľmi obľúbeným naratívnym formátom "Hocus Lotus".

vpravo

Pri osvojovaní anglického jazyka napomáha

  • knižnica so širokým výberom detskej anglickej literatúry
  • pracovné listy
  • DVD a CD v anglickom jazyku