Športová príprava

nový článok

Cvičíme pre radosť a zdravie.

Ráno krátke cvičenia .

Doobeda v exteriéri  preliezačky, prekážky, naháňačky a iné športové aktivity.

Poobede  v interiéri  tanec, senzomotorické cvičenia a iné pohybové aktivity.

Cvičenie v miestnosti HAPPY GYM.

Na základe požiadavky rodičov, vieme zabezpečiť kurz korčuľovania a plávania.