Športová príprava

nový článok

Cvičíme pre radosť a zdravie.

Ráno krátke cvičenia .

Doobeda v exteriéry  preliezačky, prekážky, naháňačky a iné športové aktivity.

Poobede  v interiéry  tanec, senzomotorické cvičenia a iné pohybové aktivity.

Na základe požiadavky rodičov, vieme zabezpečiť kurz korčuľovania a plávania.