Školné

Program "COMFORT"

Paušálna suma 375 € / mesiac + 5 € denne za stravu ( raňajky, desiata, obed, olovrant ), anglický jazyk a všetky celodenné aktivíty
Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 17:00 hod.


Program "MORNING TIME"

Paušálna suma 375 € / mesiac + 4 € denne za stravu ( raňajky, desiata, obed ), anglický jazyk a všetky dopoludňajšie aktivíty.
Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 13:00 hod.


Platnosť cenníka od 1.1.2023