English and Sport Pre-school Academy

História Raketky sa píše už od roku 1995, kedy na Slovensku vznikla ako 1.súkromná škôlka, v tom čase s názvom "Twistík". V roku 2004 sa škôlka presťahovala do priestorov Národného tenisového centra a na základe upriamenia pozornosti na športové aktivity sa názov premenoval na "Raketka". Od leta 2017 škôlka na základe celkovej revitalizácie a dosiahnutia vysokej kvality a úrovne vo vzdelávaní vytvorila unikátny koncept English and Sport Pre-school Academy.

Vitajte u nás :)

Cieľom English and Sport Pre-school Academy je vytváranie bilingválneho harmonického prostredia s rešpektujúcim prístupom, dôrazom na edukáciu, pestrou paletou aktivít, individuálnym prístupom, zameraním na pozitívnu psychológiu, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu špeciálnych pedagógov a logopéda, vedenie k zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravých stravovacích návykov a športovej prípravy a aktivít.

English and Sport Pre-school Academy sa venuje vzdelávaniu detí vo veku od 2,5 - 6 rokov vrátane nadštandardnej Predškolskej prípravy do školy pod supervíziou špeciálnych pedagógov a logopéda, ktorý sa venujú deťom v ESP Academy denne.

English and Sport Pre-school Academy je otvorená celoročne.

športom k dobrej motorike a kondícii

Prečo ESPA Academy

anglický jazyk anglický
jazyk
športovo-tenisová príprava športovo-tenisová
príprava
kreatívne činnosti, tvorivé dielničky kreatívne činnosti,
tvorivé dielničky
pestrá paleta edukačných činností pestrá paleta
edukačných činností
profesionálny a  individuálny prístup pedagógov profesionálny a
individuálny prístup
pedagógov
rešpektujúci prístup rešpektujúci
prístup
moderné pedagogické metódy moderné pedagogické
metódy
pedagogická diagnostika pokrokov a potrieb dieťatka pedagogická diagnostika
pokrokov a potrieb
dieťatka
denne čestvé ovocie denne čestvé
ovocie
kvalitné zariadenie, didaktický materiál a didaktické hračky kvalitné zariadenie,
didaktický materiál a
didaktické hračky
bezplatné parkovanie priamo v garáži budovy bezplatné parkovanie
priamo v garáži budovy
arteterapia a dramatoterapia arteterapia a
dramatoterapia
špeciálny pedagóg pracuje s deťmi denne špeciálny pedagóg
pracuje s deťmi
denne
logopéd pracuje s deťmi denne logopéd pracuje
s deťmi denne
dôraz na silné stránky osobnosti dieťatka dôraz na silné stránky
osobnosti dieťatka
konzultácia a poradenstvo pre rodičov konzultácia
a poradenstvo
pre rodičov

A ako to u nás vyzerá?

English and Sport Pre-school Academy "Raketka" sa nachádza v priestoroch Národného tenisového centra, v ktorom prebieha aj športovo-tenisová príprava detí.

Rozsiahle priestory Predškolskej akadémie dávajú možnosť pracovať s detičkami v priestore open-space a taktiež zároveň umožňujú rozdelenie priestoru na niekoľko samostatných vzdelávacích častí, čo je dôležité najmä pre rozdelenie detičiek do vekových skupín pri edukačných aktivitách a krúžkových činnostiach.

Chcete prihlásiť svoje dieťatko? Kontaktujte nás

Do ESPA Academy je možné prihlásiť dieťatko v prípade voľného miesta kedykoľvek v priebehu roka.

Prejsť na KONTAKTNÝ FORMULÁR