Denný program

 • Ranné centrá činností s pripravenými rozvojovými aktivitami /kreatíva, grafomotorika, rozvoj logického myslenia.../

  7:30 - 9:00 9:00
 • 1. blok vzdelávacích bilingválnych aktivít

  9:30 - 10:15 10:30
 • Ovocné osvieženie /servírované čerstvé ovocie/

  10:15 - 10:30 10:30
 • Tenisová príprava, 2. blok bilingválnych aktivít, záujmové aktivity
  10:30 - 12:00
 • Obed

  12:00 - 12:30 12:30
 • Čistenie zúbkov a príprava na popoludňajší oddych

  12:30 - 12:45 12:45
 • Popoludňajší oddych

  12:45 - 14:30 14:30
 • Olovrant

  14:30 - 15:00 15:00
 • Pobyt vonku, prechádzka, vonkajšie aktivity/hry

  15:00 - 16:15 16:15
 • Aktivity a hry detí pod supervíziou pedagógov

  16:15 - 17:30 17:30