Školné

Program Comfort  / celodenný 7:30-17:30 hod. / 600,-€
Program Morning time / poldenný 7:30-12:30 / 480,-€