Školné

Program "COMFORT"

530 Eur/mesiac vrátane stravného, športovej prípravy 3xtýždenne, anglického jazyka a všetkých celodenných aktivít
Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 17:30 hod.


Program "MORNING TIME"

420 Eur/mesiac vrátane stravného, športovej prípravy 3xtýždenne, anglického jazyka a všetkých dopoludňajších aktivít
Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 12:30 hod.


Platnosť cenníka od 22.9.2020