Školné

Program "COMFORT"

600,- € / mesiac vrátane stravného, športovej prípravy 3xtýždenne, anglického jazyka a všetkých celodenných aktivít
Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 17:30 hod.


Program "MORNING TIME"

480,- € / mesiac vrátane stravného, športovej prípravy 3xtýždenne, anglického jazyka a všetkých dopoludňajších aktivít
Vzdelávanie a starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 12:30 hod.


Platnosť cenníka od 01.01.2023