Športovo-tenisová príprava

Športovo-tenisová príprava prebieha 3-krát do týždňa pod vedením profesionálnych športových trénerov.

Informácia

Športovo-tenisová príprava a taktiež potrebná výbava je poskytovaná v cene školného a každé dieťa má uzatvorené aj úrazové poistenie.

Deti na športových tréningoch nadobúdajú telesnú zdatnosť a kondíciu, tréning menších detí je primárne orientovaný na budovanie kondície prostredníctvom atletických činností, vybraných gymnastických prvkov, k zaujímavosti a radosti zo športovania prispievajú aj rôzne pripravované tematicky zamerané „prekážkové dráhy“ čo veľmi napomáha k zlepšeniu koordinácie pohybov. Staršie deti sa začínajú venovať aj činnostiam spojených s tenisovou metodikou.

Pri všetkom zažívajú veľa zábavy, budujú „športového ducha“, učia sa „športovému“ správaniu, prejaviť súťaživosť i spolupracovať v tíme.