Mgr. Juraj Čúzy

Managing Director - špeciálny pedagóg, psychopédia, etopédia a špeciálna telesná výchova - special pedagogue, psychopedia, etopedia and special physical education

Podieľa sa na výchovno vzdelávacom procese,prijíma nových klientov a zabezpečuje public relations.

Má dlhoročnú prax a odborné skúsenosti na všetkých stupňoch vzdelávania, ako pedagóg, menežér a vedúci pracovník.

Mgr. Juraj Čúzy

Adresa

Príkopova 3255/6
83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Kontakt

Riaditeľ - 0919 261 007
/informácie pre nových uchádzačov o prijatie/

cuzy@espa-academy.sk

-------------------------------------------------

Škôlka

+421/ 940 655 607

    02/49 20 98 49

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7:30 - 17:30

Tím Raketka