Mgr. Juraj Čúzy

Managing Director - špeciálny pedagóg, psychopédia, etopédia a špeciálna telesná výchova

Podieľa sa na výchovno vzdelávacom procese,prijíma nových klientov a zabezpečuje public relations.

Má dlhoročnú prax a odborné skúsenosti na všetkých stupňoch vzdelávania, ako pedagóg a vedúci pracovník.

Mgr. Juraj Čúzy

Adresa

Príkopova 3255/6
83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Kontakt

0919 261 007 - riaditeľ
/informácie pre nových uchádzačov o prijatie/

02/49 20 98 49
cuzy@espa-academy.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7:30 - 17:30

Tím Raketka