Hanka Sabová

Canisterapeutka, učiteľka angličtiny, motivátorka

Kimba je intervenčný - špeciálne školený psík.

Kimba vie podporiť vzájomnú interakciu, komunikáciu, podporiť spontánnosť prejavu, zvýšiť neverbálne komunikačné schopnosti a rozvoj reči našich detí. Tak isto vie rozvíjať kognitívne funkcie, sociálne a emocionálne kompetencie, empatiu a zlepšiť atmosféru. A to vďaka skvelej canisterapeutke pani Hanke. Každá Vaša návšteva u nás v škôlke Cherries v Nitre, je rozsvietením celého dňa. Ďakujeme.

Hanka Sabová

Adresa

Fraňa Mojtu 32
949 01 Nitra
Slovensko

Kontakt

0919 261 007 - riaditeľ
/informácie pre nových uchádzačov o prijatie/

0918 655 691
cuzy@espa-academy.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7:00 - 17:00

Tím Cherries