Mgr. Juraj Čúzy

Managing director

Špeciálny pedagóg / psychopédia, etopédia a špeciálna telesná výchova. Podieľa sa na výchovno vzdelávacom procese. Prijíma nových klientov a zabezpečuje public relations.

Má dlhoročnú prax a odborné skúsenosti na všetkých stupňoch vzdelávania, ako pedagóg a vedúci pracovník.

Mgr. Juraj Čúzy

Adresa

Fraňa Mojtu 32
949 01 Nitra
Slovensko

Kontakt

0919 261 007 - riaditeľ
/informácie pre nových uchádzačov o prijatie/

0918 655 691
cuzy@espa-academy.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7:00 - 17:00

Tím Cherries